Skip to main content Skip to search

Odborné posouzení pro vaše SVJ

Chcete se ujistit, že vaše společenství vlastníků má své základní povinnosti v pořádku?

Objednejte si odborné posouzení základních povinností SVJ.

Odborné posouzení obsahuje odpovědi na následující otázky:

  1. Má společenství vlastníků splněny povinnosti, za které mu hrozí pokuta dle Zákona č. 221/2015 Sb. – tj. povinnost ukládat účetní závěrky do sbírky listin rejstříku společenství vlastníků jednotek?
  2. Mají zveřejněné účetní závěrky všechny povinné náležitosti?

Cena odborného posouzení v uvedeném rozsahu – 900,- Kč


Vzor odborného posouzení dle výše uvedené specifikace: