Skip to main content Skip to search

Znalecké posudky

Potřebujete znalecký posudek pro použití v soudním řízení?

Jako soudní znalec (v seznamu znalců mne najdete kliknutím na tento odkaz: Ing. Věra Bugárová – znalec pro SVJ) v oboru Ekonomika se specializací na účetnictví společenství vlastníků a bytových družstev a v oboru Ekonomika se specializací na rozúčtování nákladů na služby spojené s užíváním jednotek ve společenstvích vlastníků a bytových družstvech a výpočet nájemného mohu zpracovat znalecké posudky ve výše uvedených oborech a specializacích.

Potřebujete-li znalecký posudek kontaktujte e-mailem na adrese: vera.bugarova@znalecprosvj.cz.

Zašlete mi základní informace o vašem problému, definujte alespoň rámcově rozsah posudku (ideálně položením konkrétních otázek, na které bude posudek zpracováván) a uveďte své kontaktní údaje. Budu vás kontaktovat, jakmile to bude možné, abych vám sdělila, zda mohu posudek zpracovat, v jaké lhůtě a jaká bude jeho orientační cena, upřesnila si informace, případně vás informovala, že posudek zpracovat nemohu.

Vezměte prosím na vědomí, že zadavatel posudku musí nejen definovat konkrétní otázky, které má znalec posoudit, ale také předložit znalci podklady, které mají být posuzovány.


Za zpracování znaleckého posudku si účtuji odměnu dle Vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících. Orientační doba zpracování posudku: do 30 – 90 dnů od doručení podkladů (doba závisí na rozsahu předané dokumentace, počtu otázek a aktuálním časovém vytížení).