Skip to main content Skip to search

Znalecké posudky

Potřebujete znalecký posudek pro použití v soudním řízení?

Jako soudní znalec (v seznamu znalců mne najdete kliknutím na tento odkaz: Ing. Věra Bugárová – znalec pro SVJ) v oboru Ekonomika se specializací na účetnictví společenství vlastníků a bytových družstev mohu zpracovat znalecké posudky ve výše uvedených oborech a specializacích.


Za zpracování znaleckého posudku je účtována odměna dle Vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících. Orientační doba zpracování posudku: 60 – 120 dnů od doručení podkladů (doba závisí na rozsahu předané dokumentace, počtu otázek a aktuálním časovém vytížení).